KOMPETENCE

KOMPETENCE

Produktivitet
Hos OKM arbejdes innovativt med nye og mere effektive produktionsmetoder, optimering og automatisering af processer, både internt og i samarbejde med vore kunder.

OKM har indført LEAN-baserede processer, så der er opnået en kontinuerlig optimering.

Innovation
Er et af de bærende elementer for OKM. Ny viden, medarbejderudvikling, udvikling af processer og produkter samt nytænkning er værdsatte mål.

Markedsføring
Hos OKM markedsføres vore kompetencer med henblik på værdiskabelse for kunder, som har et behov, som vi kan efterkomme på vores produktionsapparat, og med vores viden til udviklings- og  bearbejdningsprocesser.

Kvalitetskontrol
Vores SPC software giver mulighed for:
– Kontrolkort fra P-FMEA
– MSA analyse
– Løbende overvågning af Cp og Cpk
– Data til PPAP og VPC

Vi anvender kun materialer som overholder gældende myndighedskrav og direktiver.